Up Prev Next

8th Oza title 1960

Preliminaries

Hashimoto Shoji, Shimamura Toshihiro, Handa Dogen, Yamabe Toshiro, Sakata Eio, Hashimoto Utaro, Fujisawa Hosai, Takagawa Shukaku
and the 8 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

8th Oza tournament
Hashimoto Shoji Kajiwara Takeo
W+1.5
1960-04-06,07
Fujisawa Shuko
W+3.5
1960-08-10,11
Handa Dogen
W+R
1960-08-31,09-01
Kajiwara Takeo
Sugiuchi Masao Fujisawa Shuko
B+R
1960-04-13,14
Fujisawa Shuko
Shimamura Toshihiro Handa Dogen
B+R
1960-03-30,31
Handa Dogen
B+R
1960-07-27,28
Handa Dogen
Murashima Yoshikatsu Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Sakata Eio Sakata Eio
W+2.5
1960-07-13,14
Sakata Eio
B+R
1960-08-24,25
Miyashita Shuyo
B+13.5
1960-09-14,15
Iwata Tatsuaki
Sakakibara Shoji Hashimoto Utaro
B+1.5
1960-04-28
Hashimoto Utaro
Fujisawa Hosai Tainaka Shin
W+R
1960
Miyashita Shuyo
B+R
1960-07-20,21
Tainaka Shin
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
B+R
1960-04-06,07
Takagawa Shukaku

8th Oza Title

date black white result #mv sgf
1960-10-05,06 Handa Dogen Miyashita Shuyo B+R 251 sgf
1960-10-15,16 Miyashita Shuyo Handa Dogen W+R 210 sgf

Handa Dogen won 2-0.