Up Prev Next

7th Oza title 1959

Preliminaries

3rd Preliminary

Tournament

7th Oza tournament
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Hashimoto Utaro
B+R
1959-07-08,09
Yamabe Toshiro
B+0.5
1959-09-09,10
Hashimoto Shoji
W+R
1959-10-14,15
B+3.5
1959-10-29,30
Iwata Masao
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+R
1959
Okubo Ichigen
Sugiuchi Masao   Yamabe Toshiro
Handa Dogen
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
W+R
1959-05-06,07
Takagawa Kaku
Sakata Eio Sakata Eio Sakata Eio Hashimoto Shoji
W+0.5
1959-09-16,17
Hosokawa Senjin
Fujisawa Shuko Miyashita Shuyo
B+5.5
1959-03-11
Miyashita Shuyo
Shimamura Toshihiro   Hashimoto Shoji
Maeda Nobuaki
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+1.5
1959-08-19,20
Kitani Minoru

7th Oza Title

date black white result #mv sgf
1959-10-14,15 Yamabe Toshiro Hashimoto Shoji W+R 220 sgf
1959-10-29,30 Hashimoto Shoji Yamabe Toshiro B+3.5 267 sgf

Hashimoto Shoji won 2-0.