Up Prev Next

9th Oza title 1961

Tournament

Sugiuchi Masao (9p) Sugiuchi Masao Takagawa Kaku
W+R
1961-07-26,27
Takagawa Kaku
B+R
1961-08-30,31
Kajiwara Takeo (7p)
Takagawa Kaku (Honinbo) Takagawa Kaku
B+R
1961-04-19,20
Miyashita Shuyo (9p)
Hisai Keishi (6p) Hisai Keishi Hisai Keishi
B+R
1961-07-12,13
Handa Dogen (9p)
Iwata Tatsuaki (7p) Fujisawa Hosai
W+0.5
1961-04-19,20
Fujisawa Hosai (9p)
Hashimoto Shoji (9p) Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+3.5
1961-07-26,27
Sakata Eio
W+8.5
1961-09-20,21
Hashimoto Yoshimi (6p)
Okubo Ichigen (7p) Okubo Ichigen
B+R
1961-06-01
Fujisawa Shuko (8p)
Kada Katsuji (8p) Yamabe Toshiro
W+R
1961-04-05,06
Sakata Eio
W+7.5
1961-08-23,24
Yamabe Toshiro (8p)
Maeda Nobuaki (8p) Sakata Eio
W+R
1961-07-05,06
Sakata Eio (Honinbo)

9th Oza Title

date black white result #mv sgf
1961-09-27,28 Takagawa Kaku Sakata Eio B+R 217 sgf
1961-10-11,12 Sakata Eio Takagawa Kaku B+R 219 sgf
1961-10-25,26 Sakata Eio Takagawa Kaku B+R 155 sgf

Sakata Eio won 2-1.