Up Prev Next

21st Oza title 1973

Preliminaries

Ishida Yoshio, Hashimoto Utaro, Go Seigen, Rin Kaiho, and
the 12 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

Oyama Kunio (8p) Oyama Kunio
B+3.5
1973-06-14
Oyama Kunio
B+R
1973-08-09
Shimamura Toshihiro
W+4.5
1973-10-04
Rin Kaiho
W+R
1973-11-07
Fujisawa Shuko (9p)
Chino Tadahiko (7p) Chino Tadahiko
B+R
1973-07-19
Ishida Yoshio (Honinbo)
Kojima Takaho (7p) Shimamura Toshihiro
W+R
1973-06-07
Shimamura Toshihiro
W+8.5
1973-09-20
Shimamura Toshihiro (9p)
Hashimoto Utaro (9p) Hashimoto Utaro
B+2.5
1973-06-21
Sugiuchi Masao (9p)
Kobayashi Koichi (6p) Kobayashi Koichi
B+R
1973-05-17
Ohira Shuzo
W+0.5
1973-08-23
Rin Kaiho
W+5.5
1973-10-31
Handa Dogen (9p)
Go Seigen (9p) Ohira Shuzo
W+9.5
1973-07-01
Ohira Shuzo (9p)
Fujisawa Hosai (9p) Tainaka Shin
W+6.5
1973-05-24
Rin Kaiho
W+7.5
1973-08-16
Tainaka Shin (9p)
Hashimoto Shoji (9p) Rin Kaiho
W+0.5
1973-07-12
Rin Kaiho (Meijin)

21st Oza Title

date black white result #mv sgf
1973-11-15 Rin Kaiho Sakata Eio B+7.5 230 sgf
1973-11-21 Sakata Eio Rin Kaiho B+1.5 245 sgf
1973-11-28 Sakata Eio Rin Kaiho W+3.5 241 sgf

Rin Kaiho won 2-1.