Up Prev Next

26th Oza title 1978

Tournament

Otake Hideo (9p) Otake Hideo
B+R
1978-06-08
Kojima Takaho
W+R
1978-10-19
Ishida Yoshio
W+0.5
1978-10-26
Ishida Yoshio
B+3.5
1978-11-09
Sakakibara Shoji (9p)
Nagahara Yoshiaki (6p) Kojima Takaho
W+4.5
1978-05-25
Kojima Takaho (8p)
Yamashiro Hiroshi (6p) Yamashiro Hiroshi
B+0.5
1978-09-14
Ishida Yoshio
W+0.5
1978-09-28
Kato Masao (9p)
Ishida Yoshio (9p) Ishida Yoshio
B+R
1978-07-20
Hashimoto Shoji (9p)
Rin Kaiho (Meijin) Rin Kaiho
B+8.5
1978-07-06
Rin Kaiho
B+R
1978-07-27
Rin Kaiho
B+R
1978-08-24
Kobayashi Koichi (8p)
Takemiya Masaki (9p) Takemiya Masaki
B+R
1978-06-29
Cho Chikun (8p)
Takagi Shoichi (8p) Takagi Shoichi
B+3.5
1978-05-11
Takagi Shoichi
B+R
1978-07-20
Fujisawa Shuko (Kisei)
Okubo Ichigen (9p) Sato Masaharu
W+2.5
1978-05-11
Sato Masaharu (6p)

26th Oza Title

date black white result #mv sgf
1978-11-21 Kudo Norio Ishida Yoshio W+R 218 sgf
1978-12-04 Ishida Yoshio Kudo Norio W+R 156 sgf
1978-12-11 Kudo Norio Ishida Yoshio W+R 126 sgf

Ishida Yoshio won 2-1.