Up Prev Next

27th Oza title

Preliminaries

Kudo Norio, Kato Masao, Rin Kaiho, Fujisawa Shuko, Shimamura Toshihiro,
and the 11 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

27th Oza tournament
Kudo Norio Fujisawa Shuko
W+4.5
1979-05-24
Hashimoto Utaro Kobayashi Koichi
W+R
1979-08-30
Kato Masao
W+R
1979-10-04
Fujisawa Shuko
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Takagawa Shukaku
Iwata Tatsuaki Kobayashi Koichi
W+5.5
1979-05-17
Kobayashi Koichi
B+R
1979-07-19
Kobayashi Koichi
Sato Masaharu Shimamura Toshihiro
W+R
1979-06-28
Shimamura Toshihiro
Takagi Shoichi Otake Hideo
W+R
1979-04-19
Kato Masao
W+R
1979-07-05
Kato Masao
B+0.5
1979-09-20
Otake Hideo
Kato Masao Kato Masao
B+R
1979-05-31
Miyamoto Yoshihisa
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
B+0.5
1979-05-31
Rin Kaiho
W+R
1979-09-10
Hane Yasumasa
Sakakibara Shoji Rin Kaiho
W+8.5
1979-08-20
Rin Kaiho

27th Oza Title

date black white result #mv sgf
1979-10-24 Ishida Yoshio Kato Masao W+R 152 sgf
1979-11-07 Kato Masao Ishida Yoshio B+3.5 219 sgf

Kato Masao won 2-0.