Up Prev Next

28th Oza title

Preliminaries

Ishida Yoshio, Fujisawa Shuko, Otake Hideo and 13 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

28th Oza tournament
Rin Kaiho Kanno Kiyonori
W+6.5
1980-06-05
Ishida Yoshio
W+R
1980-07-24
Ishida Yoshio
B+R
1980-08-28
Ishida Yoshio
B+1.5
1980-10-23
Kanno Kiyonori
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+6.5
1980-06-05
Hane Yasumasa
Ishii Kunio Ishii Kunio
B+R
1980-05-01
Kobayashi Koichi
W+R
1980-07-03
Abe Yoshiteru
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1980-05-15
Fujisawa Shuko
Kudo Norio Ishigure Ikuro
W+2.5
1980-06-12
Ishigure Ikuro
B+R
1980-07-17
Ishigure Ikuro
B+R
1980-10-09
Ishigure Ikuro
Fukui Masaaki Fukui Masaaki
B+R
1980-05-29
Takagawa Shukaku
Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1980-05-08
Hashimoto Utaro
W+R
1980-09-25
Kataoka Satoshi
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+2.5
1980-07-10
Shimamura Toshihiro

28th Oza Title

date black white result #mv sgf
1980-11-05 Ishida Yoshio Kato Masao W+R 190 sgf
1980-11-19 Kato Masao Ishida Yoshio B+2.5 262 sgf

Kato Masao won 2-0.