Up Prev Next

29th Oza title

Tournament

29th Oza tournament
Fujisawa Shuko Hashimoto Shoji
B+R
1981-06-25
Hashimoto Shoji
W+R
1981-07-16
Hashimoto Shoji
B+R
1981-08-20
Hashimoto Shoji
B+R
1981-09-24
Hashimoto Shoji
Yoshida Yoichi Yoshida Yoichi
B+R
1981-05-14
Miwa Yoshiro
O Rissei Yamashiro Hiroshi
W+4.5
1981-06-11
Hane Yasumasa
W+R
1981-07-02
Yamashiro Hiroshi
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+R
1981-06-18
Ishigure Ikuro
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
B+1.5
1981-05-07
Abe Yoshiteru
B+5.5
1981-07-09
Takemiya Masaki
W+R
1981-09-03
Ishida Yoshio
Kojima Takaho Kojima Takaho
B+R
1981-05-14
Rin Kaiho
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1981-05-07
Takemiya Masaki
B+4.5
1981-07-23
Hashimoto Yoshimi
Takagawa Shukaku Otake Hideo
W+R
1981-04-30
Otake Hideo

29th Oza Title

date black white result #mv sgf
1981-10-27 Kato Masao Hashimoto Shoji W+R 180 sgf
1981-11-09 Hashimoto Shoji Kato Masao W+3.5 229 sgf
1981-12-07 Kato Masao Hashimoto Shoji W+R 140 sgf

Hashimoto Shoji won 2-1.