Up Prev Next

30th Oza title 1982

Tournament

30th Oza Tournament
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1982-05-27
O Rissei
B+2.5
1982-07-01
O Rissei
B+0.5
1982-09-13
Kato Masao
B+1.5
1982-09-30
Sakata Eio
O Rissei O Rissei
Fujisawa Shuko
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+R
1982-04-29
Otake Hideo
W+R
1982-06-24
Hisajima Kunio
Hayase Hiroshi Otake Hideo
W+R
1982-05-13
Otake Hideo
Hashimoto Utaro Rin Kaiho
W+7.5
1982-07-15
Ishida Akira
W+6.5
1982-07-29
Kato Masao
B+R
1982-08-19
Rin Kaiho
Cho Chikun Ishida Akira
W+2.5
1982-07-05
Ishida Akira
Ishigure Ikuro Ishida Yoshio
B+R
1982-04-15
Kato Masao
B+R
1982-07-15
Ishida Yoshio
Kato Masao Kato Masao
B+R
1982-04-22
Sakaguchi Ryuzo

30th Oza Title

date black white result #mv sgf
1982-10-21 Hashimoto Shoji Kato Masao W+7.5 275 sgf
1982-11-11 Kato Masao Hashimoto Shoji B+R 215 sgf

Kato Masao won 2-0.