Up Prev Next

31st Oza title 1983

Tournament

O Rissei (7p) Shiraishi Yutaka
W+0.5
1983-03-24
Rin Kaiho
W+7.5
1983-08-18
Rin Kaiho
B+R
1983-09-12
Otake Hideo
W+8.5
1983-10-06
Shiraishi Yutaka (9p)
Ishigure Ikuro (8p) Rin Kaiho
W+R
1983-05-30
Rin Kaiho (9p)
Cho Chikun (Kisei) Cho Chikun
B+6.5
1983-05-05
Cho Chikun
B+2.5
1983-06-16
Ishida Yoshio (9p)
Ishida Akira (9p) Ishida Akira
B+9.5
1983-04-07
Sakata Eio (9p)
Hisajima Kunio (6p) Otake Hideo
W+R
1983-03-31
Otake Hideo
B+R
1983-06-23
Otake Hideo
B+4.5
1983-09-15
Otake Hideo (Gosei)
Takagi Shoichi (9p) Takagi Shoichi
B+R
1983-05-12
Hashimoto Shoji (9p)
Ohira Shuzo (9p) Yamashiro Hiroshi
W+0.5
1983-04-07
Ishii Kunio
W+0.5
1983-08-04
Yamashiro Hiroshi (8p)
Fujisawa Shuko (9p) Ishii Kunio
W+0.5
1983-06-02
Ishii Kunio (9p)

31st Oza Title

date black white result #mv sgf
1983-10-27 Otake Hideo Kato Masao W+R 226 sgf
1983-11-09 Kato Masao Otake Hideo B+R 119 sgf

Kato Masao won 2-0.