Up Prev Next

37th Oza title 1989

Tournament

Komatsu Hideki (6p) Rin Kaiho
W+7.5
1989-08-02
Hane Yasumasa
W+7.5
1989-08-24
Hane Yasumasa
B+R
1989-09-14
Hane Yasumasa
B+R
1989-09-21
Rin Kaiho (9p)
Hane Yasumasa (9p) Hane Yasumasa
B+R
1989-04-27
Takemiya Masaki (Honinbo)
Ishida Yoshio (9p) Honda Kunihisa
W+R
1989-05-11
Cho Chikun
W+R
1989-08-17
Honda Kunihisa (9p)
Otake Hideo (9p) Cho Chikun
W+R
1989-07-13
Cho Chikun (Honinbo)
Kobayashi Koichi (Kisei) Awaji Shuzo
W+1.5
1989-04-19
Awaji Shuzo
B+7.5
1989-08-10
Awaji Shuzo
B+R
1989-09-07
Awaji Shuzo (9p)
Imamura Toshiya (8p) Yoda Norimoto
W+R
1989-06-01
Yoda Norimoto (7p)
Ushikubo Yoshitaka (9p) Ishii Kunio
W+3.5
1989-04-06
Miyazawa Goro
W+R
1989-06-22
Ishii Kunio (9p)
Takahara Shuji (7p) Miyazawa Goro
W+R
1989-04-06
Miyazawa Goro (8p)

37th Oza Title

date black white result #mv sgf
1989-10-13 Hane Yasumasa Kato Masao B+0.5 253 sgf
1989-10-25 Kato Masao Hane Yasumasa B+2.5 258 sgf
1989-11-15 Hane Yasumasa Kato Masao W+R 128 sgf
1989-11-28 Kato Masao Hane Yasumasa B+7.5 241 sgf

Kato Masao won 3-1.