Up Prev Next

36th Oza title 1988

Tournament

Takemiya Masaki (9p) Takemiya Masaki
B+1.5
1988-03-03
Takemiya Masaki
B+R
1988-06-23
Takemiya Masaki
B+4.5
1988-08-04
Takemiya Masaki
B+R
1988-10-06
Ishida Yoshio (9p)
Takagi Shoichi (9p) Awaji Shuzo
W+R
1988-03-10
Awaji Shuzo (9p)
Kobayashi Satoru (9p) Kobayashi Satoru
B+R
1988-03-31
Kobayashi Satoru
B+R
1988-05-12
Cho Chikun (Tengen)
Ohira Shuzo (9p) Yoda Norimoto
W+R
1988-04-07
Yoda Norimoto (7p)
Komatsu Hideki (6p) Komatsu Hideki
B+5.5
1988-03-24
Kobayashi Koichi
W+1.5
1988-06-22
Kobayashi Koichi
B+1.5
1988-08-31
Iwata Tatsuaki (9p)
Kobayashi Koichi (Kisei) Kobayashi Koichi
B+R
1988-05-19
Sakai Takeshi (7p)
Kudo Norio (9p) Kudo Norio
B+R
1988-03-17
Rin Kaiho
W+1.5
1988-06-29
Kano Yoshinori (9p)
Hane Yasumasa (9p) Rin Kaiho
W+R
1988-04-07
Rin Kaiho (9p)

36th Oza Title

date black white result #mv sgf
1988-10-27 Takemiya Masaki Kato Masao W+F 265 sgf
1988-11-09 Kato Masao Takemiya Masaki B+0.5 244 sgf
1988-11-21 Takemiya Masaki Kato Masao W+R 156 sgf

Kato Masao won 3-0.