Up Prev Next

35th Oza title 1987

Tournament

Yamashiro Hiroshi (9p) Cho Chikun
W+1.5
1987-05-21
Cho Chikun
B+R
1987-06-11
Cho Chikun
B+R
1987-07-23
Cho Chikun
B+R
1987-08-27
Cho Chikun (Gosei)
Kawamura Masamichi (7p) Takemiya Masaki
W+R
1987-03-12
Takemiya Masaki (Honinbo)
Kudo Norio (9p) O Rissei
W+R
1987-03-19
O Rissei
B+21.5
1987-06-04
O Rissei (8p)
Kanda Ei (6p) Hashimoto Shoji
W+3.5
1987-04-16
Hashimoto Shoji (9p)
Iwata Tatsuaki (9p) Kobayashi Koichi
W+4.5
1987-05-14
Fujisawa Shuko
W+0.5
1987-06-18
Rin Kaiho
W+0.5
1987-07-30
Kobayashi Koichi (Kisei)
Sakai Takeshi (9p) Fujisawa Shuko
W+R
1987-04-23
Fujisawa Shuko (hon. Kisei)
Oya Koichi (6p) Oya Koichi
B+3.5
1987-03-26
Rin Kaiho
W+4.5
1987-06-25
Sonoda Yuichi (9p)
Ishida Akira (9p) Rin Kaiho
W+R
1987-04-09
Rin Kaiho (9p)

35th Oza Title

date black white result #mv sgf
1987-09-10 Kato Masao Cho Chikun B+R 153 sgf
1987-09-25 Cho Chikun Kato Masao W+R 134 sgf
1987-10-15 Kato Masao Cho Chikun W+R 140 sgf
1987-11-04 Cho Chikun Kato Masao W+R 166 sgf

Kato Masao won 3-1.