Up Prev Next

39th Oza title 1991

Tournament

Ota Seido (9p) Ota Seido
B+9.5
1991-04-04
Kataoka Satoshi
W+R
1991-06-06
Kataoka Satoshi
B+5.5
1991-08-08
Fujisawa Shuko
W+3.5
1991-09-05
Kanashima Tadashi (9p)
Sakata Eio (hon. Honinbo) Kataoka Satoshi
W+3.5
1991-04-25
Kataoka Satoshi (9p)
Kobayashi Koichi (Kisei) Kobayashi Koichi
B+19.5
1991-04-25
Kobayashi Koichi
B+R
1991-05-23
Rin Kaiho (Tengen)
Miyazawa Goro (8p) Miyazawa Goro
B+R
1991-04-18
Kato Masao (9p)
Tono Hiroaki (9p) Cho Chikun
W+13.5
1991-05-02
Hashimoto Shoji
W+1.5
1991-08-01
Fujisawa Shuko
W+7.5
1991-08-22
Cho Chikun (Honinbo)
Hashimoto Shoji (9p) Hashimoto Shoji
B+R
1991-03-21
Ishida Yoshio (9p)
Yoda Norimoto (8p) Yoda Norimoto
B+R
1991-05-23
Fujisawa Shuko
W+4.5
1991-07-04
Takemiya Masaki (Judan)
Fujisawa Shuko (hon. Kisei) Fujisawa Shuko
B+3.5
1991-05-02
Otake Hideo (9p)

39th Oza Title

date black white result #mv sgf
1991-10-04 Fujisawa Shuko Hane Yasumasa B+R 199 sgf
1991-10-17 Hane Yasumasa Fujisawa Shuko B+R 197 sgf
1991-10-22 Fujisawa Shuko Hane Yasumasa B+R 175 sgf
1991-10-28 Hane Yasumasa Fujisawa Shuko W+R 148 sgf

Fujisawa Shuko won 3-1.