Up Prev Next

40th Oza title 1992

Tournament

Kudo Norio (9p) Hashimoto Shoji
W+7.5
1992-03-05
Hashimoto Shoji
B+R
1992-08-13
Yoda Norimoto
W+R
1992-08-27
Kobayashi Koichi
W+6.5
1992-09-03
Hashimoto Shoji (9p)
Cho Chikun (Honinbo) Cho Chikun
B+3.5
1992-05-21
Otake Hideo (9p)
Yoda Norimoto (8p) Yoda Norimoto
B+R
1992-04-23
Yoda Norimoto
B+8.5
1992-07-09
Kataoka Satoshi (9p)
Kato Masao (9p) Kato Masao
B+R
1992-05-07
Komatsu Hideki (8p)
Hane Yasumasa (9p) Yamashiro Hiroshi
W+1.5
1992-04-02
Yamashiro Hiroshi
B+R
1992-07-09
Kobayashi Koichi
W+R
1992-08-12
Yamashiro Hiroshi (9p)
Takemiya Masaki (Judan) Ishida Yoshio
W+1.5
1992-03-19
Ishida Yoshio (9p)
Kobayashi Koichi (Kisei) Kobayashi Koichi
B+7.5
1992-04-30
Kobayashi Koichi
B+R
1992-05-21
Rin Kaiho (Tengen)
Miyazawa Goro (8p) Kobayashi Satoru
W+R
1992-03-05
Kobayashi Satoru (9p)

40th Oza Title

date black white result #mv sgf
1992-10-06 Fujisawa Shuko Kobayashi Koichi W+2.5 258 sgf
1992-10-19 Kobayashi Koichi Fujisawa Shuko W+R 136 sgf
1992-10-28 Fujisawa Shuko Kobayashi Koichi B+0.5 230 sgf
1992-11-16 Kobayashi Koichi Fujisawa Shuko B+R 169 sgf
1992-11-25 Fujisawa Shuko Kobayashi Koichi B+5.5 238 sgf

Fujisawa Shuko won 3-2.