Up Prev Next

8th Asahi Best Ten tournament
Iwata Tatsuaki Kitani Reiko Kitani Reiko
B+R
1971-01-28
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+5.5
1971-03-25
Ishida Yoshio
B+R
1971-05-14
W+3.5
1971-05-24
(W+F)
1971-06-05
(B+R)
1971-06-16
B+R
1971-06-29
Kitani Reiko
Takagawa Shukaku
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Ishida Yoshio
Okubo Ichigen
Ishida Yoshio
Shimamura Toshihiro Sekiyama Toshio
B+8.5
1970-12-24
Rin Kaiho
1971-01-28
Rin Kaiho
Sekiyama Toshio
Rin Kaiho
Ohira Shuzo Kudo Norio Hashimoto Shoji
1971-01-20
Kudo Norio
Hashimoto Shoji
Yamabe Toshiro Go Seigen
B+R
1970-12-03
Otake Hideo
B+R
1971-02-18
Otake Hideo
B+R
1971-03-25
Kajiwara Takeo
B+R
1971
Go Seigen
Otake Hideo
Kato Masao Miyashita Shuyo Hashimoto Utaro
W+R
1971-03-04
Miyashita Shuyo
Hashimoto Utaro
Iwamoto Kaoru Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
W+0.5
1971-01-21
Kajiwara Takeo
Kajiwara Takeo
Fujisawa Shuko
Takemiya Masaki Sato Sunao Sakata Eio
B+R
1971-01-21
Sato Sunao
Sakata Eio

Ishida lost the third title game by taking illegally back in ko.

Final

date black white result #mv sgf
1971-05-14 Ishida Yoshio Kajiwara Takeo B+R 133 sgf
1971-05-24 Kajiwara Takeo Ishida Yoshio W+3.5 256 sgf
1971-06-05 Ishida Yoshio Kajiwara Takeo W+F 151 sgf
1971-06-16 Kajiwara Takeo Ishida Yoshio B+R 199 sgf
1971-06-29 Ishida Yoshio Kajiwara Takeo B+R 141 sgf

Playoffs

3rd/4th Place Playoff: Rin Kaiho beats Otake Hideo.

5th/6th Place Playoff: Hashimoto Shoji beats Hashimoto Utaro.
7th/8th Place Playoff: Sakata Eio beats Kitani Reiko.
5th-8th Place Playoff: Hashimoto Shoji beats Kitani Reiko, Hashimoto Utaro beats Sakata Eio.

9th/10th Place Playoff: Fujisawa Shuko beats Takagawa Shukaku.
9th/10th Place Playoff, semifinals: Fujisawa Shuko beats Go Seigen, Takagawa Shukaku beats Sekiyama Toshio.
9th/10th Place Playoff, quarterfinals: Go Seigen beats Miyashita Shuyo, Takagawa Shukaku beats Fujisawa Hosai, and two more games.

5th-8th Place Playoff

The players in the final eight but not in the final four were Hashimoto Utaro, Sakata Eio, Kitani Reiko and Hashimoto Shoji.

date black white result #mv sgf
1971-05-27 Sakata Eio Hashimoto Utaro W+8.5 242 sgf
1971-06-10 Hashimoto Utaro Hashimoto Shoji W+11.5 244 sgf
1971-06-16 Kitani Reiko Sakata Eio W+R 198 sgf

9th-10th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1971-03-18 Miyashita Shuyo Go Seigen W+0.5 290 sgf
1971-05-13 Takagawa Shukaku Fujisawa Hosai B+R 167 sgf
1971-06-02 Fujisawa Shuko Go Seigen B+4.5 255 sgf
1971-06-10 Sekiyama Toshio Takagawa Shukaku W+R 250 sgf
1971-07-01 Takagawa Shukaku Fujisawa Shuko W+0.5 261 sgf