Up Prev Next

2nd Senko Cup
Aoki Kikuyo Tsukuda Akiko
W+R
2017-04-13
Nyu Eiko
W+R
2017-05-22
Xie Yimin
B+4.5
2017-07-14
Fujisawa Rina
W+2.5
2017-07-16
Tsukuda Akiko
Kuwabara Yoko Nyu Eiko
B+R
2017-04-13
Nyu Eiko
Xie Yimin Xie Yimin
B+3.5
2017-03-30
Xie Yimin
W+R
2017-05-29
Ueno Asami
Koda Akiko Osawa Narumi
B+12.5
2017-04-17
Osawa Narumi
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
B+R
2017-03-23
Fujisawa Rina
B+R
2017-04-06
Fujisawa Rina
W+3.5
2017-07-14
Taguchi Misei
Izawa Akino Suzuki Ayumi
W+R
2017-03-15
Suzuki Ayumi
Mukai Chiaki Mukai Chiaki
B+R
2017-04-10
Mukai Chiaki
W+R
2017-05-29
Okuda Aya
Nishiyama Shizuka Nishiyama Shizuka
W+0.5
2017-04-17
Yoshihara Yukari