Up Prev Next

2nd Shinei Tournament
Ishii Kunio Ishii Kunio
1970-04-27
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1970-07-20
1970-08-02*
Kurosawa Tadanao
Takemiya Masaki Takagi Shoichi
Takagi Shoichi
Hane Yasumasa Kojima Takaho Kudo Norio
B+R
1970
Kojima Takaho
Ishigure Ikuro Kudo Norio
Kudo Norio

*) Date is broadcast date.