Up Prev Next

6th Shinei Tournament
Kanashima Tadashi Hane Yasumasa
B+R
1974-05-12*
Kobayashi Koichi
B+R
1974-06-23,30*
Kobayashi Koichi
B+R
1974-08-18,25*
Cho Chikun
B+4.5
1974-08-19
1974-09-01,08*
Hane Yasumasa
Sakai Masanori Kobayashi Koichi
W+R
1974-05-26*
Kobayashi Koichi
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+21.5
1974-05-19*
Takemiya Masaki
B+7.5
1974-07-21,28*
Awaji Shuzo
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi Ryuzo
W+R
1974-04-28*
Sato Masaharu
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1974-04-21*
Cho Chikun
B+3.5
1974-05-27
1974-06-09,16*
Cho Chikun
W+R
1974-08-04,11*
Kamimura Kunio
Cho Chikun Cho Chikun
W+7.5
1974-04-14*
Sakai Takeshi
Kuwata Yasuaki Haruyama Isamu
B+R
1974-05-05*
Haruyama Isamu
B+R
1974-07-07,14*
Haruyama Isamu
Kato Masao Ishida Akira
W+0.5
1974-06-02*
Ishida Akira

*) Date is broadcast date.