Up Prev Next

14th Shinei Tournament
Imamura Toshiya Aragaki Takeshi Aragaki Takeshi Kobayashi Satoru
B+5.5
1983-06-19,26*
O Rissei
W+R
1983-07-17,24*
Aragaki Takeshi
Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka
Yoda Norimoto
Ogata Masaki Hidaka Toshiyuki Kobayashi Satoru
Hidaka Toshiyuki
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Ono Nobuyuki
Ishikura Noboru Ishikura Noboru O Rissei O Rissei
W+2.5
1983-07-03,10*
Kanda Ei
Ito Yoji O Rissei
O Rissei
Ko Mosei Ko Mosei Kiyonari Tetsuya
Hashimoto Yujiro
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
Kanagawa Masaaki

*) Date is broadcast date.