Up Prev Next

15th Shinei Tournament
Takahara Shuji Yoda Norimoto Yoda Norimoto Yoda Norimoto
W+1.5
1984-07-01
Imamura Toshiya
B+R
1984-08-04
Yoda Norimoto
Kanagawa Masaaki Kanagawa Masaaki
Ogata Masaki
Kanda Ei Kanda Ei Kanda Ei
Moriyama Naoki
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Ito Yoji
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Imamura Toshiya
B+R
1984-07-15
O Meien
Aragaki Takeshi Onda Yasuhiko
Onda Yasuhiko
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya
O Rissei
Goto Shungo Hashimoto Yujiro
Hashimoto Yujiro