Up Prev Next

16th Shinei Tournament
O Meien Yukawa Mitsuhisa Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka
B+R
1985-07-07
Sonoda Yasutaka
B+R
1985-07-21
Yukawa Mitsuhisa
Hikosaka Naoto Sonoda Yasutaka
Sonoda Yasutaka
Ko Mosei Ko Mosei Ko Mosei
Yoda Norimoto
Hidaka Toshiyuki Goto Shungo
Goto Shungo
Moriyama Naoki Aragaki Takeshi Kobayashi Kenji Kobayashi Kenji
B+R
1985-06-23
Aragaki Takeshi
Kobayashi Kenji Kobayashi Kenji
W+R
1985-03-23
Michael Redmond
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Komatsu Fujio
Muramatsu Ryuichi Muramatsu Ryuichi
O Rissei