Up Prev Next

32nd Shinei Tournament
Kim Sujun Kim Sujun
W+R
2001-11-10
2001-12-30,01-06*
Kim Sujun
W+R
2002-01-26
2002-03-10,17*
Mizokami Tomochika
W+R
2002-02-16
2002-03-24,31*
So Yokoku Kono Takashi
B+1.5
2001-11-03
2001-12-02,09*
Kono Takashi
Furuya Yutaka Furuya Yutaka
W+R
2001-10-13
2001-11-18,25*
Furuya Yutaka
W+R
2001-11-24
2002-01-27,02-03*
Chinen Kaori
Nakano Yasuhiro Nakano Yasuhiro
W+1.5
2001-09-29
2001-10-21*
Kono Rin
Yo Kaei Akiyama Jiro
B+R
2001-10-13
2001-11-04,11*
Akiyama Jiro
W+2.5
2001-11-24
2002-02-10,17*
Mizokami Tomochika
B+7.5
2002-01-26
2002-02-24,03-03*
Akiyama Jiro
Takao Shinji Takao Shinji
B+R
2001-11-03
2001-12-16,23*
Kato Atsushi
Inori Yoko Inori Yoko
B+R
2001-09-29
2001-10-28*
Mizokami Tomochika
B+R
2001-11-10
2002-01-13,20*
Hasegawa Hiro
Kobayashi Izumi Mizokami Tomochika
W+3.5
2001-09-29
2001-10-14*
Mizokami Tomochika

*) Date is broadcast date.