Up Prev Next

3rd Shinjin-O tournament
Nakamura Hidehito Mikawa Shinji Kamimura Kunio O Rissei Kurahashi Shozo Ishida Akira
(W+R)
1978-07-11
W+R
1978-07-21
W+R
1978-07-28
Mikawa Shinji
Kawamura Masamichi Kamimura Kunio
Kamimura Kunio
Okabe Hiroaki Takagi Shoichi O Rissei
Takagi Shoichi
Fukui Susumu O Rissei
O Rissei
Kosugi Masaru Ezura Yuichi Kurahashi Shozo Kurahashi Shozo
Ezura Yuichi
Noguchi Hitoshi Kurahashi Shozo
Kurahashi Shozo
Asano Hideaki Kishimoto Kazuo Kori Toshio
Kishimoto Kazuo
Kori Toshio Kori Toshio
Inoue Kunio
Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira
Sugiuchi Kazuko
Ota Seido Ota Seido
Taniguchi Toshinori
Ito Yoji Sakai Takeshi Sato Masaharu
Sakai Takeshi
Tanida Harumi Sato Masaharu
Sato Masaharu
Tanaka Hideharu Fukui Masaaki Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Fukui Masaaki
Honda Mitsuhiko Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Okumura Hideo Okumura Hideo Okumura Hideo
Hasegawa Sunao
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
Kanashima Tadashi