Up Prev Next

6th Shinjin-O
Kanda Ei Yamazaki Yoshihiro O Rissei O Rissei O Rissei
B+R
1981-06-29
O Rissei
B+R
1981-07-09
W+R
1981-07-18
Yamazaki Yoshihiro
O Rissei O Rissei
Miyazawa Goro
Endo Takahiro Kamimura Kunio Kamimura Kunio
Kamimura Kunio
Ikezaki Tokinori Ikezaki Tokinori
Kobayashi Reiko
Su Kaiseki Su Kaiseki Kataoka Satoshi Sato Masaharu
Ashida Isoko
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
Ogawa Tomoko
Tanaka Hideharu Taniguchi Toshinori Sato Masaharu
Taniguchi Toshinori
Honda Mitsuhiko Sato Masaharu
Sato Masaharu
Kiyonari Tetsuya Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru Hasegawa Sunao Hasegawa Sunao
W+R
1981-06-18
Kobayashi Satoru
Baba Shigeru Baba Shigeru
Ko Mosei
Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime Hasegawa Sunao
Kobayashi Kenji
Toriki Hiroshi Hasegawa Sunao
Hasegawa Sunao
Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki Kamimura Haruo
Iwata Hajime
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi Ryuzo
Nakamura Hidehito
Kamimura Haruo Kamimura Haruo Kamimura Haruo
Yamashiro Hiroshi
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
Nagasaki Yuji