Up Prev Next

5th Shinjin-O
Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki Kubo Katsuaki Endo Takahiro Miyazawa Goro
W+R
1980-06-19
Miyazawa Goro
B+3.5
1980-07-02
W+5.5
1980-07-10
Hirano Masaaki
Kawamura Masamichi Inoue Kunio
Inoue Kunio
Su Kaiseki Endo Takahiro Endo Takahiro
Endo Takahiro
Fukui Susumu Fukui Susumu
Sato Masaharu
Ko Mosei Aragaki Takeshi Hotta Yozo Miyazawa Goro
Aragaki Takeshi
Hotta Yozo Hotta Yozo
Sugiuchi Kazuko
Aoyagi Hideo Aoyagi Hideo Miyazawa Goro
Akedo Kazumi
Nakamura Hidehito Miyazawa Goro
Miyazawa Goro
Ito Yoji Ito Yoji Kanashima Tadashi Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
W+R
1980-06-04
Inoue Kaname
Kanashima Tadashi Kanashima Tadashi
Yamashiro Hiroshi
Yamamoto Masato Okumura Hideo Kiyonari Tetsuya
Okumura Hideo
Kobayashi Satoru Kiyonari Tetsuya
Kiyonari Tetsuya
Hoshikawa Nobuaki Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro Kamimura Kunio
Hashimoto Yujiro
Doi Makoto Doi Makoto
Komatsu Fujio
Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka Kamimura Kunio
Morino Setsuo
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
Kamimura Haruo