Up Prev Next

19th Shinjin-O
Takiguchi Masaki Takiguchi Masaki
B+3.5
1994-02-03
Takiguchi Masaki Oya Koichi Mimura Tomoyasu
B+R
1994-08-11
Mimura Tomoyasu
(B+R)
1994-09-12
B+3.5
1994-09-19
W+3.5
1994-10-03
Morita Michihiro
Yasuda Yasutoshi Yamada Noriyoshi
Yamada Noriyoshi
Kurotaki Masanori Oya Koichi Oya Koichi
Oya Koichi
Aragaki Shun Aragaki Shun
Tei Meiki
Fujiwara Katsuya Tamaki Shinobu Sakai Maki Mimura Tomoyasu
B+3.5
1994-06-16
Tamaki Shinobu
Izumitani Hideo Sakai Maki
Sakai Maki
Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu
Takao Shinji
Omori Yasushi Nakano Hironari
Nakano Hironari
Kurahashi Masayuki Yo Kagen Yo Kagen
W+R
1994-03-30
Yo Kagen Yo Kagen
W+4.5
1994-08-18
Yo Kagen
Okumura Yasushi Ueki Yoshio
Ueki Yoshio
Yata Naoki Ogaki Yusaku Ogaki Yusaku
Ogaki Yusaku
Hiroe Hiroyuki Hiroe Hiroyuki
Takanashi Seiken
Ryu Shikun Ryu Shikun Ryu Shikun Ryu Shikun
W+R
1994-06-01
Saito Tadashi
Enda Hideki Enda Hideki
Arimura Hiroshi
Cho Sonjin Kato Atsushi
B+R
1993-12-23
Ishida Atsushi
Kato Atsushi
Ishida Atsushi Ishida Atsushi
Kono Takashi Kono Takashi
Yahata Koichi