Up Prev Next

21st Shinjin-O
Akiyama
Jiro
Kurahashi
Masayuki
+R
Kurahashi Masayuki
B+R
1996-02-22
Kurahashi Masayuki
+R
Yamashita Keigo
+R
Takao Shinji
B+2.5
1996-07-31
Takao Shinji
B+0.5
1996-09-11
W+3.5
1996-09-23
Kurahashi
Masayuki
Yo Kagen
Omori Yasushi Yata Naoki
+R
Yata Naoki
Sakai Maki Sakai Maki
+R
Yamashita Keigo
+R
Morita Michihiro
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
+R
Ogaki Yusaku
Takao Shinji Takao Shinji
+R
Takao Shinji
+0.5
Takao Shinji
+R
Yoshida Shoji
Konno Tameto Kato Tomoko
+R
Kato Tomoko
Ishida Atsushi Nakane Naoyuki
+2.5
Nakaonoda Tomomi
+R
Nakane Naoyuki
Enda Hideki Nakaonoda Tomomi
+1.5
Nakaonoda Tomomi
Izumitani Hideo Izumitani Hideo
+R
Imamura Yoshiaki
+0.5
Mimura Tomoyasu
+R
Nakamura Shinya
W+R
1996-08-01
Yoshida Mika
Nakano Yasuhiro Imamura Yoshiaki
+R
Imamura Yoshiaki
Hane Naoki Mimura Tomoyasu
+0.5
Mimura Tomoyasu
+R
Mimura Tomoyasu
Saito Tadashi Aoki Kikuyo
+8.5
Aoki Kikuyo
Mizokami Tomochika Hoshino Masaki
+R
Kato Atsushi
+5.5
Nakamura Shinya
+R
Hoshino Masaki
Kato Atsushi Kato Atsushi
+R
Koyama Ryugo
Mizuma Toshifumi Nakamura Shinya
+3.5
Nakamura Shinya
+R
Nakamura Shinya
Matsuoka Hideki Honda Goro
+2.5
Honda Goro