Up Prev Next

22nd Shinjin-O
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika Yamada Kimio Yamada Kimio Yamada Kimio
B+R
1997-07-03
Yamada Kimio
B+R
1997-08-07
Yamada Kimio
B+R
1997-09-17
W+R
1997-09-24
Konishi Kazuko
Yamada Kimio
Nakamura Shinya Yo Kaei
Yo Kaei
Arimura Hiroshi Hane Naoki Hane Naoki
+R
Hane Naoki
Kanno Masashi Kanno Masashi
Sekiyama Toshimichi
Omori Yasushi Omori Yasushi Omori Yasushi
+3.5
Takao Shinji
W+R
1997-06-19
Kurotaki Masanori
Yoshida Mika Cho U
B+R
1996-12-18
Cho U
So Yokoku So Yokoku Takao Shinji
Nakao Jungo
Takao Shinji Takao Shinji
Hoshino Masaki
Suzuki Yoshimichi Akiyama Jiro Mimura Tomoyasu
+R
Aoki Kikuyo
W+0.5
1997-07-03
Aoki Kikuyo
B+1.5
1997-07-28
Akiyama Jiro
Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu
+R
Maeda Ryo
Sasaka Shiro Sasaka Shiro Aoki Kikuyo
+5.5
Takanashi Seiken
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
Miyagawa Fumihiko
Ogaki Yusaku Ogaki Yusaku Nakaonoda Tomomi
+R
Nakaonoda Tomomi
W+R
1997-06-26
Fujiwara Katsuya
Nakaonoda Tomomi Nakaonoda Tomomi
Yoshida Shoji
Yamada Noriyoshi Yamada Noriyoshi
B+1.5
1997-01-30
Yamashita Keigo
+R
Miyazaki Ryutaro
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
Okada Shinichiro Okada Shinichiro
Kurahashi Masayuki