Up Prev Next

25th Shinjin-O
Kubo Hideo Hasegawa
Hiro
B+0.5
Takao Shinji
B+R
Takao Shinji
+R
Nakamura Shinya
+R
Hane Naoki
B+R
Yamashita Keigo
W+R
B+R
Hasegawa
Hiro
Takao Shinji
Kono Rin Kono Rin
W+1.5
Rin Shien
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
W+1.5
Nakamura Shinya
+R
Cho Riyu
Nakamura Shinya Nakamura Shinya
B+R
Nakazawa Ayako
Hane Naoki Hane Naoki
W+R
Hane Naoki
W+R
Hane Naoki
+R
Kim Pyonmin
Yo Kaei Sekiyama Toshimichi
W+R
Sekiyama Toshimichi
Honda Goro Takahashi Hideo
W+R
Kim Sujun
+R
Takahashi Hideo
Kim Sujun Kim Sujun
B+R
Furuya Yutaka
Sasaka Shiro Yamada Takuji
W+R
Yamada Takuji
+4.5
Yamada Takuji
+R
Yamashita Keigo
W+R
Yamada Takuji
Chinen Kaori Matsubara Taisei
B+R
Matsubara Taisei
Kuwamoto Shinpei Akiyama Jiro
B+3.5
Akiyama Jiro
+1.5
Akiyama Jiro
Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa
W+0.5
Yoshida Mika
Arimura Hiroshi Arimura Hiroshi
W+R
Nakano Yasuhiro
+1.5
Yamashita Keigo
+R
Takei Takashi
Nakano Yasuhiro Nakano Yasuhiro
W+1.5
Nakane Naoyuki
Yanaka Katsunori Yamashita Keigo
W+R
Yamashita Keigo
+R
Yamashita Keigo
Catalin Taranu Katsuma Shiro
B+5.5
Katsuma
Shiro
Katsuma
Shiro
W+1.5
Iguchi
Hideichiro