Up Prev Next

29th Shinjin-O
Kanazawa
Hideo
Kono
Mitsuki
1/22
Kono Mitsuki
3/4
Kono Mitsuki
4/29
Suzuki Yoshimichi
7/8
Sakai Hideyuki
8/12
Mizokami Tomochika
W+7.5
2004-09-15
W+0.5
2004-09-30
W+0.5
2004-10-06
Kono
Mitsuki
So Yokoku
Ha Youngil Kobayashi Izumi
1/22
Kobayashi Izumi
Matsumoto Takehisa Kubo Hideo
2/26
Suzuki Yoshimichi
6/10
Kubo Hideo
Furuya Yutaka Suzuki Yoshimichi
1/29
Suzuki Yoshimichi
Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
2/26
Kono Rin
5/6
Sakai Hideyuki
7/1
Katsura Atsushi
Seto Taiki Kono Rin
3/4
Kono Rin
Yamada Shinji Umezawa Yukari
2/19
Sakai Hideyuki
W+R
2004-05-17
Umezawa Yukari
Takei Takashi Sakai Hideyuki
2/12
Sakai Hideyuki
Ko Reibun Fujii Shuya
1/29
Fujii Shuya
4/15
Mizokami Tomochika
7/8
Mizokami Tomochika
8/13
Fujii Shuya
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
1/29
Kato Yuki
Suzuki Keiji Mizokami Tomochika
1/15
Mizokami Tomochika
4/29
Mizokami Tomochika
Yamamori Tadanao Yamamori Tadanao
2/26
O Yuinin
Kubota Masaru Han Zenki
2/19
Han Zenki
5/17
Han Zenki
6/17
Han Zenki
Takemiya Yoko Inori Yoko
1/8
Inori Yoko
Imai Kazuhiro Kono Takashi
3/11
Kono Takashi
5/27
Kono Takashi
Mochizuki Kenichi Mochizuki Kenichi
2/5
Shimojima
Yohei
Shimojima
Yohei
1/15
Sugimoto
Akira