Up Prev Next

31st Shinjin-O
Ko Iso Ko Iso
W+R
2005-12-22
Ko Iso
B+3.5
2006-05-04
Ko Iso
B+3.5
2006-07-13
Ko Iso
B+R
2006-08-10
Matsumoto Takehisa
(B+R)
2006-09-13
B+R
2006-09-20
W+5.5
2006-10-04
Mitani Tetsuya
Shuto Shun Shuto Shun
W+4.5
2006-03-02
Iwamaru Taira
Yamamoto Kentaro Yamamoto Kentaro
W+R
2006-01-12
Yamamoto Kentaro
W+0.5
2006-04-20
Rin Kanketsu
Mukai Kaori Mukai Kaori
W+0.5
2006-03-23
Seto Taiki
Yamada Shinji Yamada Shinji
W+1.5
2006-02-27
Yamada Shinji
B+1.5
2006-04-20
Yamada Shinji
B+7.5
2006-06-12
Yamada Takuji
Mochizuki Kenichi Mochizuki Kenichi
W+R
2005-12-22
Ohashi Naruya
Iyama Yuta Iyama Yuta
B+R
2006-01-26
Iyama Yuta
W+R
2006-05-22
Son Hideyo
Kubota Masaru Kubota Masaru
W+3.5
2006-03-27
Oba Junya
Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa
W+R
2006-02-13
Matsumoto Takehisa
W+R
2006-05-04
Matsumoto Takehisa
B+R
2006-07-06
Matsumoto Takehisa
W+R
2006-07-27
Ohashi Hirofumi
Makihata Taeko Makihata Taeko
W+5.5
2006-02-16
Ha Youngil
Cho Riyu Cho Riyu
W+R
2006-03-13
Cho Riyu
B+R
2006-04-06
Hoshikawa Manabu
Kono Rin Kono Rin
B+R
2006-02-27
Murakawa Daisuke
Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki
B+R
2005-12-22
Anzai Nobuaki
W+R
2006-04-03
Anzai Nobuaki
B+R
2006-05-25
Anzai Nobuaki
W+R
2006-06-26
Yamamori Tadanao
Kim Pyonjun
Kato Yuki Kato Yuki
W+R
2006-01-19
Fujii Shuya
Tsuruyama Atsushi Tsuruyama Atsushi
B+R
2006-02-06
Tsuruyama Atsushi
B+R
2006-04-20
Okuda Aya
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
W+4.5
2006-02-06
Ko Reibun