Up Prev Next

32nd Shinjin-O
Iyama Yuta Iyama Yuta
B+R
2007-03-12
Iyama Yuta
W+R
2007-04-12
Iyama Yuta
W+2.5
2007-05-31
Iyama Yuta
W+R
2007-07-05
Iyama Yuta
W+5.5
2007-09-10
B+R
2007-09-17
Shuto Shun
Kim Pyonjun Kim Pyonjun
W+R
2007-01-25
Kawada Kohei
Kato Yuki Kato Yuki
W+0.5
2007-01-11
Kato Yuki
B+1.5
2007-02-01
Kato Yuki
W+R
2007-05-10
Fujita Akihiko
Hatanaka Hoshinobu
Lee Ishu Lee Ishu
B+R
2007-01-11
Yamada Shinji
Seto Taiki Seto Taiki
W+R
2007-01-25
Seto Taiki
W+3.5
2007-03-29
Seto Taiki
W+2.5
2007-06-07
Mukai Kaori
Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa
W+R
2007-02-01
Ko Reibun
Son Hideyo Son Hideyo
B+R
2007-03-26
Son Hideyo
B+R
2007-05-10
Yamamoto Kentaro
Yanagisawa Satoshi Yanagisawa Satoshi
B+2.5
2007-01-15
Ando Kazushige
Mochizuki Kenichi Mochizuki Kenichi
W+0.5
2007-02-15
Mochizuki Kenichi
B+R
2007-04-19
Mochizuki Kenichi
W+R
2007-06-07
Mochizuki Kenichi
W+R
2007-07-19
Oba Junya
Ha Youngil Ha Youngil
B+R
2007-02-15
Rin Kanketsu
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
W+1.5
2007-02-08
Suzuki Ayumi
W+4.5
2007-05-17
Fujii Shuya
Mannami Nao Mannami Nao
W+1.5
2007-03-19
Iwamaru Taira
Cho Riyu Cho Riyu
B+R
2007-02-08
Cho Riyu
B+R
2007-04-05
Cho Riyu
B+R
2007-05-31
Tsuruyama Atsushi Tsuruyama Atsushi
B+R
2007-01-18
Hoshikawa Takumi
Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
W+6.5
2007-01-29
Anzai Nobuaki
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
W+2.5
2007-03-08
Murakawa Daisuke
B+0.5
2007-04-05
Horimoto Mitsunari
Ko Iso Ko Iso
B+R
2007-02-08
Tajima Shingo