Up Prev Next

33rd Shinjin-O
Uchida Shuhei Uchida Shuhei
B+R
2008-02-07
Uchida Shuhei
B+9.5
2008-05-01
Uchida Shuhei
B+R
2008-06-12
Uchida Shuhei
W+R
2008-08-07
Uchida Shuhei
W+8.5
2008-09-11
B+R
2008-09-22
Rin Kanketsu
Ando Kazushige Ando Kazushige
W+R
2008-02-21
Terayama Rei
Shuto Shun Shuto Shun
B+R
2008-01-17
Shuto Shun
W+R
2008-04-03
Seto Taiki
Shiraishi Yuichi Shiraishi Yuichi
W+R
2008-02-28
Kim Pyonjun
Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
W+R
2008-01-24
Mitani Tetsuya
W+R
2008-04-17
Mitani Tetsuya
W+R
2008-06-26
Murakawa Daisuke
Mannami Kana Mannami Kana
W+5.5
2008-02-25
Anzai Nobuaki
Tsuruyama Atsushi Tsuruyama Atsushi
W+R
2008-02-07
Tsuruyama Atsushi
B+R
2008-02-28
Tsuruyama Atsushi
W+R
2008-04-17
Murakami Akihide
Kubota Masaru
Ohashi Hirofumi Ohashi Hirofumi
B+2.5
2008-02-14
Tamai Shin
Ha Youngil Ha Youngil
W+R
2008-01-17
Ha Youngil
B+R
2008-05-15
Ha Youngil
W+R
2008-06-12
Ha Youngil
B+R
2008-08-07
Mochizuki Kenichi
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
B+R
2008-01-10
Oba Junya
Lee Ishu Lee Ishu
B+R
2008-01-10
Lee Ishu
W+R
2008-05-01
Okuda Aya
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
W+0.5
2008-01-31
Hoshikawa Takumi
Ko Reibun Ko Reibun
W+R
2008-01-31
Ko Reibun
W+R
2008-05-22
Ko Reibun
W+1.5
2008-06-19
Takashima Takeshi
Yanagisawa Satoshi Yanagisawa Satoshi
W+1.5
2008-02-21
Seki Tatsuya
Yamada Shinji Yamada Shinji
W+R
2008-03-13
Yamada Shinji
W+R
2008-05-22
Xie Yimin
Tajima Shingo Tajima Shingo
B+R
2008-01-17
Ono Koji