Up Prev Next

38th Shinjin-O
Fujita Akihiko Fujita Akihiko
W+R
2013-02-14
Fujita Akihiko
B+3.5
2013-04-04
Fujita Akihiko
B+1.5
2013-07-18
Fujita Akihiko
B+R
2013-07-25
Fujita Akihiko
W+R
2013-09-17
B+R
2013-09-26
Xie Yimin
Inoue Naoki Inoue Naoki
W+R
2013-02-14
Takagi Junpei
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
W+0.5
2013-01-31
Tsuruta Kazushi
W+R
2013-06-13
Hirata Tomoya
Kumamoto Shusei Kumamoto Shusei
W+2.5
2013-01-24
Takahashi Masumi
Ohashi Naruya Ohashi Naruya
W+R
2013-02-28
Ohashi Naruya
W+R
2013-04-04
Ohashi Naruya
B+17.5
2013-07-04
Muramatsu Hiroki
Tajiri Yuto Tajiri Yuto
B+R
2013-01-17
Kikuchi Masatoshi
Tamai Shin Tamai Shin
W+R
2013-02-21
Tamai Shin
B+R
2013-05-23
Onoda Takuya
Terayama Rei Terayama Rei
B+0.5
2013-02-28
Ichiriki Ryo
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2013-01-31
Yu Zhengqi
W+R
2013-05-09
Yu Zhengqi
B+R
2013-07-25
Yu Zhengqi
B+R
2013-07-29
Yanagisawa Satoshi
Onishi Kenya Onishi Kenya
B+4.5
2013-03-14
Taniguchi Toru
Suzuki Shinji Suzuki Shinji
B+R
2013-01-24
Suzuki Shinji
B+R
2013-05-23
Sada Atsushi
Mukai Chiaki Mukai Chiaki
B+0.5
2013-04-18
Hoshikawa Koyo
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
W+R
2013-01-17
Shida Tatsuya
B+0.5
2013-02-21
Shida Tatsuya
B+R
2013-07-04
Shida Tatsuya
W+R
2013-07-25
Kazama Jun
Adachi Toshimasa
Shimosaka Miori Shimosaka Miori
B+R
2013-01-17
Mine Yasuhiro
Hatanaka Hoshinobu Hatanaka Hoshinobu
W+R
2013-03-21
Hatanaka Hoshinobu
B+1.5
2013-04-11
Ida Atsushi
Sun Zhe Sun Zhe
B+R
2013-02-07
Ito Masashi