Up Prev Next

39th Shinjin-O
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
W+R
2014-02-13
Ichiriki Ryo
B+2.5
2014-05-01
Ichiriki Ryo
B+R
2014-06-02
Ichiriki Ryo
W+R
2014-07-24
Ichiriki Ryo
B+0.5
2014-09-11
(B+R)
2014-09-17
B+R
2014-09-25
Hashimoto Kan
Horimoto Mitsunari Horimoto Mitsunari
W+R
2014-01-30
Hirata Tomoya
Kyo Kagen Kyo Kagen
B+0.5
2014-03-21
Kyo Kagen
B+R
2014-05-05
Tajiri Yuto
Mine Yasuhiro Xie Yimin
W+R
2014-04-03
Xie Yimin
Okuda Aya Okuda Aya
B+R
2014-01-23
Muramatsu Hiroki
B+R
2014-04-10
Muramatsu Hiroki
W+R
2014-06-19
Taniguchi Toru
Muramatsu Hiroki Muramatsu Hiroki
B+R
2014-03-06
Sun Zhe
Numadate Sakiya Numadate Sakiya
B+R
2014-01-16
Yo Chito
W+4.5
2014-05-08
Kim Pyonjun
Abe Yoshiki Yo Chito
B+R
2014-03-27
Yo Chito
Onoda Takuya Shida Tatsuya
W+R
2014-01-16
Shida Tatsuya
B+2.5
2014-04-10
Shida Tatsuya
W+7.5
2014-06-26
Shida Tatsuya
W+R
2014-07-17
Shida Tatsuya
Tamai Shin Tamai Shin
B+R
2014-03-13
Kumamoto Shusei
Mukai Chiaki Adachi Toshimasa
B+2.5
2014-03-06
Adachi Toshimasa
W+R
2014-06-02
Adachi Toshimasa
Ohashi Naruya Motoki Katsuya
W+0.5
2014-01-23
Motoki Katsuya
Inoue Naoki Suzuki Shinji
W+R
2014-01-30
Suzuki Shinji
W+R
2014-04-28
Suzuki Shinji
W+3.5
2014-06-19
Suzuki Shinji
Tsuneishi Takashi Obuchi Kotaro
B+R
2014-02-27
Obuchi Kotaro
Fujimura Yosuke Terayama Rei
W+R
2014-03-20
Terayama Rei
W+R
2014-04-28
Terayama Rei
Sada Atsushi Sada Atsushi
W+7.5
2014-02-20
Onishi Kenya