Up Prev Next

40th Shinjin-O
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
W+R
2015-01-22
Tsuruta Kazushi
W+R
2015-04-27
Kyo Kagen
B+R
2015-05-28
Kyo Kagen
W+R
2015-07-27
Kyo Kagen
B+R
2015-09-11
W+R
2015-09-16
Inoue Naoki
Suzuki Shinji Suzuki Shinji
B+0.5
2015-03-05
Muramatsu Hiroki
Terayama Rei Terayama Rei
B+R
2015-02-26
Kyo Kagen
B+R
2015-04-06
Ito Masashi
Takeuchi Kosuke Kyo Kagen
B+R
2015-01-29
Kyo Kagen
U Boi Sun Zhe
B+R
2015-02-05
Sun Zhe
W+R
2015-04-16
Fujimura Yosuke
B+1.5
2015-06-29
Sun Zhe
Hoshikawa Koyo Hoshikawa Koyo
W+R
2015-02-05
Takagi Junpei
Fujimura Yosuke Fujimura Yosuke
W+R
2015-03-30
Fujimura Yosuke
W+R
2015-05-18
Tajiri Yuto
Kikuchi Masatoshi Kikuchi Masatoshi
W+6.5
2015-01-15
Yo Chito
Sada Atsushi Motoki Katsuya
W+R
2015-02-19
Motoki Katsuya
W+R
2015-04-13
Numadate Sakiya
B+R
2015-06-29
Hirata Tomoya
B+R
2015-07-27
Motoki Katsuya
Koyama Kuya Koyama Kuya
B+R
2015-01-29
Utsumi Koki
Otani Naoki Ohashi Naruya
W+R
2015-02-26
Numadate Sakiya
B+R
2015-05-14
Ohashi Naruya
Numadate Sakiya Numadate Sakiya
W+R
2015-01-29
Kan Minu
Adachi Toshimasa Hirata Tomoya
B+4.5
2015-03-16
Hirata Tomoya
B+R
2015-04-23
Hirata Tomoya
W+R
2015-06-15
Hirata Tomoya
Kumamoto Shusei Hashimoto Kan
W+R
2015-02-12
Hashimoto Kan
Horimoto Mitsunari Fujisawa Rina
B+F
2015-02-02
Fujisawa Rina
W+7.5
2015-04-30
Fujisawa Rina
Taniguchi Toru Taniguchi Toru
W+R
2015-01-15
Obuchi Kotaro