Up Prev Next

41st Shinjin-O
Yahata Naoki Tajiri Yuto
W+R
2016-02-08
Sun Zhe
B+0.5
2016-03-10
Sun Zhe
W+0.5
2016-06-13
Taniguchi Toru
B+R
2016-07-28
Onishi Ryuhei
W+0.5
2016-09-22
B+R
2016-09-30
Tajiri Yuto
Sun Zhe Sun Zhe
W+R
2016-01-07
Shibano Toramaru
Sada Atsushi Kumamoto Shusei
B+R
2016-01-28
Bian Wenkai
B+R
2016-03-28
Kumamoto Shusei
Koyama Kuya Bian Wenkai
W+4.5
2016-02-25
Bian Wenkai
Taniguchi Toru Taniguchi Toru
B+5.5
2016-03-03
Taniguchi Toru
W+16.5
2016-04-28
Taniguchi Toru
W+4.5
2016-06-23
Yo Chito
Otani Naoki Otani Naoki
W+R
2016-02-18
Hashimoto Kan
Takashima Yugo Takashima Yugo
W+R
2016-02-25
Tsuneishi Takashi
W+R
2016-05-09
Yokotsuka Riki
Tsuneishi Takashi Tsuneishi Takashi
W+R
2016-01-11
Utsumi Koki
Inaba Takahiro Inaba Takahiro
W+3.5
2016-01-11
Inaba Takahiro
W+R
2016-04-18
Inaba Takahiro
B+3.5
2016-06-06
Onishi Ryuhei
W+R
2016-07-14
Numadate Sakiya
Terayama Rei Fujisawa Rina
W+R
2016-01-14
Fujisawa Rina
Fujimura Yosuke Fujimura Yosuke
B+R
2016-01-25
U Boi
B+R
2016-04-04
Kazama Jun
U Boi U Boi
B+R
2016-02-01
Suzuki Shinji
Tanaka Nobuyuki Tanaka Nobuyuki
W+R
2016-01-14
Onishi Ryuhei
W+R
2016-05-19
Onishi Ryuhei
W+0.5
2016-06-16
Abe Yoshiki
Ito Masashi Onishi Ryuhei
B+R
2016-01-25
Onishi Ryuhei
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
W+R
2016-02-01
Adachi Toshimasa
W+R
2016-04-11
Obuchi Kotaro
Takeuchi Kosuke Chang Ruei Jie
W+R
2016-02-08
Chang Ruei Jie