Up Prev Next

45th Shinjin-O
Sada Atsushi Sada Atsushi
B+3.5
2020-02-03
Sada Atsushi
W+1.5
2020-03-09
Sada Atsushi
B+R
2020-07-13
Sada Atsushi
W+R
2020-08-03
Seki Kotaro
(W+R)
2020-09-18
W+R
2020-09-28
W+R
2020-10-16
Nyu Eiko
Chotoku Tetsushi Otake Yu
B+R
2020-01-23
Otake Yu
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
W+R
2020-02-10
Koike Yoshihiro
B+R
2020-06-22
Onishi Kenya
Sotoyanagi Sebun Sotoyanagi Sebun
B+R
2020-01-09
Watanabe Koki
Yo Chito Yo Chito
W+R
2020-02-10
Tanaka Koyu
W+R
2020-04-02
Fujisawa Rina
B+1.5
2020-07-02
Mori Chisaki
Aoki Hirotaka Tanaka Koyu
B+R
2020-01-30
Tanaka Koyu
Abe Yoshiki Abe Yoshiki
B+R
2020-01-27
Fujisawa Rina
B+R
2020-06-15
Cho Zuiketsu
Hoshiai Shiho Fujisawa Rina
W+R
2020-02-20
Fujisawa Rina
Kan Minu Kan Minu
W+R
2020-02-03
Tsuruta Kazushi
B+8.5
2020-04-02
Seki Kotaro
W+R
2020-07-09
Seki Kotaro
B+0.5
2020-08-10
Takeuchi Kosuke
Takashima Yugo Tsuruta Kazushi
W+R
2020-02-20
Tsuruta Kazushi
Nishi Takenobu Nishi Takenobu
B+R
2020-02-13
Seki Kotaro
B+R
2020-06-22
Toyoda Hirohito
Sakai Takashi Seki Kotaro
W+R
2020-01-09
Seki Kotaro
Koyama Kuya Koyama Kuya
B+R
2020-01-27
Yokotsuka Riki
B+0.5
2020-06-22
Yokotsuka Riki
B+R
2020-07-09
Tsuji Shigehito
Torii Yuta Yokotsuka Riki
B+R
2020-01-16
Yokotsuka Riki
Ito Kenryo Takei Taishin
B+R
2020-01-20
Kuwabara Shun
W+R
2020-06-15
Takei Taishin
Ueno Asami Kuwabara Shun
B+R
2020-02-03
Kuwabara Shun Kuwabara Shun
B+R
2020-01-16
Oomote Takuto