Up Prev Next

44th Shinjin-O
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
B+1.5
2019-03-07
Koike Yoshihiro
W+R
2019-05-27
Koike Yoshihiro
W+R
2019-07-08
Koike Yoshihiro
B+R
2019-08-26
Sun Zhe
B+5.5
2019-09-30
W+R
2019-10-07
Otake Yu
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
B+4.5
2019-02-18
Tsuji Shigehito
Numadate Sakiya Numadate Sakiya
W+R
2019-02-04
Numadate Sakiya
B+2.5
2019-06-03
Oomote Takuto
Otani Naoki Taniguchi Toru
W+R
2019-03-07
Taniguchi Toru
Cho Zuiketsu Nishioka Masao
W+5.5
2019-02-11
Onishi Kenya
B+R
2019-04-15
Onishi Kenya
W+R
2019-06-17
Nishioka Masao
Onishi Kenya Onishi Kenya
B+4.5
2019-02-07
Sakai Takashi
Takeuchi Kosuke Takeuchi Kosuke
B+R
2019-01-14
Takeuchi Kosuke
W+4.5
2019-05-13
Okawa Takuya
Seki Kotaro Seki Kotaro
B+R
2019-02-25
Yokotsuka Riki
Hoshiai Shiho Kan Minu
B+R
2019-01-17
Kan Minu
W+R
2019-04-11
Koyama Kuya
B+3.5
2019-07-04
Sun Zhe
B+R
2019-09-02
Kan Minu
Aoki Hirotaka Aoki Hirotaka
B+R
2019-02-07
Abe Yoshiki
Ueno Asami Ueno Asami
B+4.5
2019-02-28
Koyama Kuya
W+R
2019-05-21
Nishi Takenobu
Torii Yuta Koyama Kuya
W+R
2019-01-24
Koyama Kuya
I Ryo Fujisawa Rina
B+R
2019-01-24
Yo Chito
B+R
2019-04-11
Sun Zhe
W+2.5
2019-06-24
Fujisawa Rina
Yo Chito Yo Chito
W+R
2019-01-07
Sotoyanagi Sebun
Sun Zhe Sun Zhe
B+R
2019-02-14
Sun Zhe
W+R
2019-04-22
Fujimura Yosuke
Takashima Yugo U Boi
B+R
2019-02-21
U Boi U Boi
B+3.5
2019-01-10
Ito Kenryo