Up Prev Next

43rd Shinjin-O
Torii Yuta Sun Zhe
W+R
2018-02-26
Sun Zhe
B+R
2018-04-09
Cho Zuiketsu
W+3.5
2018-06-18
Hirose Yuichi
W+R
2018-08-16
Hirose Yuichi
W+R
2018-09-21
B+4.5
2018-10-01
Sun Zhe
Kan Minu Kan Minu
B+R
2018-03-01
Tsuruta Kazushi
Utsumi Koki Cho Zuiketsu
W+R
2018-01-25
Cho Zuiketsu
B+R
2018-04-16
Cho Zuiketsu
Obuchi Kotaro Yahata Naoki
W+R
2018-03-04
Yahata Naoki
Sotoyanagi Sebun Sotoyanagi Sebun
B+R
2018-01-15
Shibano Ryunosuke
W+R
2018-05-14
Hirose Yuichi
B+5.5
2018-07-19
Koyama Kuya
Shibano Ryunosuke Shibano Ryunosuke
B+R
2018-01-22
Fujimura Yosuke
Numadate Sakiya Nishi Takenobu
W+0.5
2018-02-26
Hirose Yuichi
W+4.5
2018-04-19
Nishi Takenobu
U Boi Hirose Yuichi
W+2.5
2018-02-08
Hirose Yuichi
Otani Naoki Yo Chito
W+R
2018-01-11
Yo Chito
W+R
2018-05-21
Yo Chito
B+R
2018-07-02
Onishi Kenya
B+0.5
2018-08-20
Yo Chito
Hoshiai Shiho Oomote Takuto
B+R
2018-01-15
Oomote Takuto
Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta
W+R
2018-02-22
Ito Kenryo
W+0.5
2018-04-12
Sada Atsushi
Takeuchi Kosuke Ito Kenryo
W+R
2018-03-12
Ito Kenryo
Seki Kotaro Seki Kotaro
W+R
2018-02-22
Seki Kotaro
W+R
2018-05-14
Onishi Kenya
W+R
2018-06-18
Fujisawa Rina
Takashima Yugo Takashima Yugo
B+R
2018-04-05
Moro Arisa
Bian Wenkai Onishi Kenya
B+R
2018-01-22
Onishi Kenya
B+0.5
2018-04-30
Onishi Kenya
Yokotsuka Riki Yokotsuka Riki
W+R
2018-03-04
Abe Yoshiki Abe Yoshiki
W+R
2018-02-01
Koike Yoshihiro