Up Prev

48th Shinjin-O
Fukuoka Kotaro Fukuoka Kotaro
B+R
2023-02-23
Fukuoka Kotaro
W+R
2023-03-20
Fukuoka Kotaro
W+0.5
2023-05-15
Ueno Asami
W+R
2023-08-14
Ueno Asami
B+R
2023-09-13
W+R
2023-09-22
Nyu Eiko
Fujisawa Rina Kuwabara Shun
B+R
2023-02-09
Kuwabara Shun
Muramoto Wataru Nishi Takenobu
W+4.5
2023-02-27
Kondo Toshiki
B+1.5
2023-04-13
Nishi Takenobu
Kondo Toshiki Kondo Toshiki
B+1.5
2023-01-19
Takayamabe Fumi
Takashima Yugo Takashima Yugo
W+6.5
2023-01-30
Okawa Takuya
W+0.5
2023-03-16
Ueno Asami
W+R
2023-05-29
Toyoda Hirohito
Okawa Takuya Okawa Takuya
B+F
2023-02-02
Miura Taro
Ueno Asami Ueno Asami
B+R
2023-02-16
Ueno Asami
B+1.5
2023-04-10
Hoshiai Shiho
Nakamura Sumire Nakamura Sumire
W+R
2023-02-13
Namiki Hibiki
Tsuji Shigehito Koyama Kuya
W+R
2023-02-20
Otake Yu
W+R
2023-03-27
Cho Zuiketsu
B+R
2023-06-12
Yo Chito
B+2.5
2023-07-17
Koyama Kuya
Otake Yu Otake Yu
W+R
2023-03-02
Nishioka Masao
Tanaka Koyu Tanaka Koyu
W+1.5
2023-02-06
Cho Zuiketsu
B+3.5
2023-04-17
Ikemoto Ryota
Cho Zuiketsu Cho Zuiketsu
W+R
2023-03-06
Yi Liao
Watanabe Kandai Watanabe Kandai
W+2.5
2023-02-16
Watanabe Kandai
B+R
2023-04-06
Yo Chito
B+R
2023-06-19
Sakai Takashi
Imabun Taro Hoda Shota
W+R
2023-01-26
Hoda Shota
Yo Chito Yo Chito
W+3.5
2023-01-23
Yo Chito
B+R
2023-05-01
Kato Chie
Mito Shuhei Ueno Risa
W+1.5
2023-03-02
Ueno Risa Ueno Risa
B+R
2023-01-26
Nakano Shoya