Up Prev Next

The 7th Tengen

The 7th Tengen Tournament

Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+10.5
1981-02-19
Kobayashi Koichi
B+9.5
1981-05-21
Kobayashi Koichi
B+R
1981-09-10
Kobayashi Koichi
B+R
1981-10-15
Kobayashi Koichi
W+0.5
1981-11-05
Kada Katsuji Kada Katsuji
B+1.5
1981-01-29
Shimamura
Toshihiro
Miyamoto Naoki Miyamoto Naoki
W+R
1981-02-12
Takemiya Masaki
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+5.5
1981-01-15
Honda Kunihisa
W+R
1981-05-14
Kudo Norio
Ishii Kunio Ishii Kunio
W+R
1981-01-22
Yoshida Yoichi
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+R
1981-02-05
Miyazawa Goro
W+R
1981-07-01
Miyazawa Goro
W+3.5
1981-08-20
Hashimoto Yoshimi
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
B+R
1981-05-21
Otake Hideo
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
W+R
1981-01-22
Iwata Tatsuaki
B+R
1981-02-12
Iwata Tatsuaki
B+R
1981-06-11
Fujisawa Hosai
Kori Toshio
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
B+R
1981-01-15
Kurosawa Tadanao
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+R
1981-05-21
Hashimoto Shoji
B+0.5
1981-07-02
Hashimoto Shoji
W+3.5
1981-07-30
Hashimoto Shoji
W+4.5
1981-10-01
Kawamura Masamichi
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
1981-05-14
Yamabe Toshiro
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo
B+R
1981-04-16
Ushinohama Satsuo
B+R
1981-05-28
Kobayashi Reiko
Hoshino Toshi Hoshino Toshi
W+3.5
1981-02-05
Kubouchi Shuchi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+R
1981-03-26
Ishida Yoshio
B+1.5
1981-07-02
Ishida Yoshio
W+R
1981-08-13
Tainaka Shin
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1981-04-02
Kajiwara Takeo
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+8.5
1981-05-21
Fujisawa Shuko
W+R
1981-06-11
Sakata Eio
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1981-03-19
Kobayashi
Satoru
Kobayashi Satoru
W+R
1981-01-29
Hasegawa
Sunao

The 7th Tengen Tournament

date black white result #mv sgf
1981-11-25 Kato Masao Kobayashi Koichi B+3.5 309 sgf
1981-12-03 Kobayashi Koichi Kato Masao B+R 201 sgf
1981-12-10 Kato Masao Kobayashi Koichi B+R 131 sgf
1981-12-21 Kobayashi Koichi Kato Masao B+2.5 293 sgf
1981-12-28 Kobayashi Koichi Kato Masao W+5.5 253 sgf

Kato Masao won 3-2.