Up Prev Next

The 8th Tengen

The 8th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 8th Tengen Tournament (1982).

Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
W+2.5
1982-02-25
Kataoka Satoshi
B+12.5
1982-05-20
Kataoka Satoshi
B+R
1982-07-22
Kataoka Satoshi
B+1.5
1982-10-07
Kataoka Satoshi
W+R
1982-10-21
Haruyama Isamu
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo
W+2.5
1982-04-01
Kobayashi Koichi
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1982-05-06
Takagi Shoichi
W+0.5
1982-06-03
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+1.5
1982-02-18
Kitamura Hiroshi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1982-04-08
Matsuura Yoshihiro
Cho Chikun Cho Chikun
W+2.5
1982-04-29
Cho Chikun
B+1.5
1982-06-24
Cho Chikun
B+R
1982-09-16
Abe Yoshiteru Abe Yoshiteru
W+R
1982-02-25
Ota Seido
Kudo Norio Kudo Norio
W+R
1982-04-29
Tokimoto Hajime
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
W+R
1982-03-25
Sonoda Yuichi
W+R
1982-08-12
Goto Shungo
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+1.5
1982-04-22
Hashimoto Yoshimi
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
W+R
1982-04-22
Tono Hiroaki
W+R
1982-06-03
Tono Hiroaki
W+2.5
1982-08-05
Tono Hiroaki
B+2.5
1982-09-23
Awaji Shuzo
Otake Hideo Otake Hideo
W+14.5
1982-04-29
Sakai Michiharu
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+7.5
1982-04-22
Kobayashi Satoru
B+0.5
1982-07-15
Takagawa Shukaku
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+1.5
1982-03-18
Sugiuchi Masao
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+6.5
1982-05-06
Yamashiro Hiroshi
B+1.5
1982-05-27
Yamashiro Hiroshi
B+R
1982-08-05
Endo Takahiro
Ishikura Noboru Ishikura Noboru
B+R
1982-03-04
Miyazawa Goro
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+6.5
1982-05-20
Hashimoto Shoji
W+11.5
1982-07-01
Rin Kaiho
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+R
1982-03-04
Kori Toshio

The 8th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1982-11-04 Kato Masao Kataoka Satoshi B+6.5 271 sgf
1982-11-17 Kataoka Satoshi Kato Masao B+0.5 253 sgf
1982-12-03 Kato Masao Kataoka Satoshi B+2.5 214 sgf
1982-12-13 Kataoka Satoshi Kato Masao B+R 195 sgf
1982-12-27 Kataoka Satoshi Kato Masao B+0.5 233 sgf

Kataoka Satoshi won 3-2.