Up Prev Next

The 9th Tengen

The 9th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 9th Tengen Tournament (1983).

Awaji Shuzo Awaji Shuzo
W+2.5
1983-03-10
Awaji Shuzo
W+R
1983-08-11
Awaji Shuzo
B+R
1983-09-15
Awaji Shuzo
B+R
1983-10-06
Awaji Shuzo
B+R
1983-10-20
Ishida Yoshio
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+1.5
1983-06-16
Shiraishi Yutaka
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
B+R
1983-03-10
Sonoda Yuichi
W+1.5
1983-05-19
Otake Hideo
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+5.5
1983-03-31
Sakata Eio
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+R
1983-03-24
Hane Yasumasa
W+R
1983-05-05
Hane Yasumasa
W+R
1983-09-08
Takagawa Shukaku
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+5.5
1983-02-10
Haruyama Isamu
Ishii Kunio Ishii Kunio
W+R
1983-03-17
Ishii Kunio
W+0.5
1983-05-12
Oyama Kunio
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1983-03-31
Kudo Norio
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
B+5.5
1983-03-31
Hikosaka Naoto
W+11.5
1983-06-02
Hikosaka Naoto
W+1.5
1983-09-01
Hikosaka Naoto
W+0.5
1983-09-29
Ieda Ryuji
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+R
1983-02-17
Sakai Takeshi
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+5.5
1983-03-31
Kobayashi Koichi
W+4.5
1983-05-26
Kishimoto Kazuo
O Rissei O Rissei
W+4.5
1983-02-24
Hisai Keishi
Kato Masao Kato Masao
W+R
1983-03-17
Kato Masao
B+4.5
1983-09-01
Kato Masao
W+0.5
1983-09-15
Ishida Akira
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1983-03-17
Rin Kaiho
B+3.5
1983-07-07
Goto Shungo
Miyamoto Yoshihisa
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+5.5
1983-04-07
Kobayashi Satoru
W+R
1983-06-09
Kusaka Kaneo
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
W+R
1983-04-28
Suzuki Masaharu

The 9th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1983-11-07 Awaji Shuzo Kataoka Satoshi W+0.5 281 sgf
1983-11-16 Kataoka Satoshi Awaji Shuzo W+4.5 288 sgf
1983-11-28 Awaji Shuzo Kataoka Satoshi W+R 200 sgf
1983-12-12 Kataoka Satoshi Awaji Shuzo B+R 215 sgf

Kataoka Satoshi won 3-1.