Up Prev Next

The 10th Tengen

The 10th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 10th Tengen Tournament (1984).

Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+R
1984-03-01
Ishida Yoshio
W+5.5
1984-05-17
Ishida Yoshio
W+R
1984-07-26
Ishida Yoshio
B+0.5
1984-10-04
Ishida Yoshio
B+R
1984-10-11
Sonoda Yuichi
Kanashima Tadashi Kanashima Tadashi
B+2.5
1984-04-26
Hikosaka Naoto
Ishii Kunio Ishii Kunio
W+R
1984-02-09
Ishii Kunio
B+R
1984-06-28
Ogata Masaki
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+1.5
1984-03-29
Rin Kaiho
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+7.5
1984-02-23
Kobayashi Satoru
W+R
1984-04-12
Kobayashi Satoru
B+4.5
1984-08-23
Kobayashi Satoru
B+R
1984-09-20
Saijo Masataka
Endo Takahiro
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
W+R
1984-03-01
Hane Yasumasa
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1984-05-17
Kobayashi Koichi
Yoda Norimoto
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1984-03-29
Miyamoto Yoshihisa
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1984-03-29
Otake Hideo Otake Hideo
W+1.5
1984-08-30
Otake Hideo
B+R
1984-09-20
Ushinohama Satsuo
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1984-04-19
Fujisawa Hosai
Kato Masao Kato Masao
B+9.5
1984-03-08
Kato Masao
B+R
1984-05-31
Aragaki Takeshi
Oyama Kunio Oyama Kunio
B+2.5
1984-03-15
Iwata Tatsuaki
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
W+R
1984-02-16
Awaji Shuzo
W+R
1984-06-14
Awaji Shuzo
W+R
1984-08-02
Hashimoto Yoshimi
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+R
1984-03-22
Mizuta Yoshihiro
Cho Chikun Cho Chikun
W+0.5
1984-03-01
Cho Chikun
B+R
1984-07-12
Miyamoto Naoki
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+1.5
1984-05-10
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+3.5
1984-02-23
Kudo Norio

The 10th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1984-11-01 Kataoka Satoshi Ishida Yoshio W+1.5 204 sgf
1984-11-19 Ishida Yoshio Kataoka Satoshi W+R 242 sgf
1984-12-03 Kataoka Satoshi Ishida Yoshio W+2.5 254 sgf
1984-12-17 Ishida Yoshio Kataoka Satoshi B+1.5 297 sgf

Ishida Yoshio won 3-1.