Up Prev

3rd Yucho Cup
Motoki Katsuya Kan Minu
W+R
2016-08-30
Koike Yoshihiro
B+6.5
2016-08-30
Shibano Toramaru
B+R
2016-09-11
U Boi
B+5.5
2016-09-11
Kan Minu
Tsuruta Kazushi Koike Yoshihiro
B+R
2016-08-30
Koike Yoshihiro
Shibano Toramaru Shibano Toramaru Shibano Toramaru
B+9.5
2016-08-09
Sakai Yuki
Ueno Asami Yu Zhengqi
W+0.5
2016-08-09
Yu Zhengqi
Kyo Kagen Kyo Kagen
W+0.5
2016-08-02
U Boi
B+R
2016-08-02
U Boi
B+3.5
2016-09-11
Onishi Ryuhei
U Boi U Boi
W+5.5
2016-08-02
Onishi Kenya
Taniguchi Toru Taniguchi Toru
B+R
2016-08-30
Taniguchi Toru
W+0.5
2016-08-30
Chang Ruei Jie
Koyama Kuya Ichiriki Ryo
W+R
2016-08-30
Ichiriki Ryo