next up previous
Next: Supervision of Ph. D. Up: Education Previous: Education

Courses

This fall, I have given at LIACS a course on the Logical structure of object-oriented programs.

Currently, I am giving (at LIACS) a course on logic. Zie ook dit artikel over waarheid van Menno Lievers (docent theoretische filosofie aan de sub-faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht), gepubliceerd in de rubriek Wetenschap & Onderwijs, Pg. 41, van NRC Handelsblad (15 april, 2006).Frank de Boer 2011-02-14