Up Prev Next

All-Japan Lightning Go Open Tournament

Fourth edition (1997) of the All-Japan Lightning Go Open Tournament, a.k.a. the 4th ACOM Cup.

4th ACOM Cup
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
W+R
1997
Yoda Norimoto
B+R
1997
Yoda Norimoto
W+0.5
1997
Yoda Norimoto
B+R
1997-09-28
Tokimoto Hajime
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
1997
Sasaki Tadashi
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
W+R
1997
Kataoka Satoshi
W+R
1997
Imamura Yoshiaki
O Rissei O Rissei
W+0.5
1997
Yamada Kimio
Kato Masao Kato Masao
B+R
1997
Kato Masao
W+R
1997
Kato Masao
B+R
1997
Akiyama Jiro
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
W+R
1997
Ishida Akira
Ryu Shikun Ryu Shikun
B+R
1997
Ryu Shikun
B+R
1997
Miyazawa Goro
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+10.5
1997
Nakano Hironari