Up Prev Next

All-Japan Lightning Go Open Tournament

Fifth edition (1998) of the All-Japan Lightning Go Open Tournament, a.k.a. the 5th ACOM Cup.

5th ACOM Cup
Yo Kagen Yo Kagen Yo Kagen Cho Chikun
W+R
1998-08-20
Kobayashi Satoru
W+R
1998-09-26
Yamada Kimio
Hashimoto Shoji Kato Masao
Kato Masao
Yoda Norimoto Cho Chikun Cho Chikun
Cho Chikun
Sonoda Yuichi Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kudo Norio Kobayashi Satoru
B+R
1998-08-24
Fukui Susumu
Honda Kunihisa Kudo Norio
Kudo Norio
Yuki Satoshi Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Sakaguchi Ryuzo